látogató számláló

Adatkezelési tájékoztató

Általános rész

Adatkezelő

Az adatokat a BI Consulting Kft. (levelezési címe: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., e-mail címe: info@biconsulting.hu) kezeli.

 

A konferencia szervezéséhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre

A  konferencia Résztvevőinek és Kapcsolattartóinak a konferenciára történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám).

Adatkezelés célja

A konferencián történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama

A konferencia teljes lezárásáig, ideértve az utólagos értékeléseket és egyéb lezárási tevékenységeket.

Adatok megosztása támogatókkal

A Résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám) a Szervezők a konferencia támogatókkal megoszthatják, amennyiben a Résztvevő

  • ehhez a regisztráció során hozzájárult,
  • vagy részt vesz a konferencia keretein belül rendezett, a Szervező és/ vagy a konferencia támogatói által kezdeményezett, illetve bonyolított nyereményjátékon.

 

Workshopokhoz kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre

A workshop Résztvevőinek és Kapcsolattartóinak a workshopra történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám), valamint a workshop-résztvevők hatósági adatszolgáltatáshoz szükséges egyéb személyes adatai (neve, anyja neve, születési helye és ideje, iskolai végzettsége).

Adatkezelés célja

A workshopon történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció, valamint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése, az adatszolgáltatás törvényi előírás alapján történik.

Adatkezelés időtartama

A felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.

Adatok megosztása támogatókkal

A Résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, telefonszám) a Szervezők a konferencia szponzoraival megoszthatják, amennyiben a Résztvevő ehhez a regisztráció során hozzájárult.

Hatósági adatszolgáltatás

A workshopokra vonatkozóan a felnőttképzési törvény a Szervező számára hatósági adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Így a Szervező köteles a workshop-résztvevők személyes adatait (neve, anyja neve, születési helye és ideje, iskolai végzettsége) és e-mail címét továbbítani a hivatalos szervek felé.

 

Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre

A hírlevélre jelentkezés során megadott adatok (név, cégnév, e-mail cím).

Adatkezelés célja

Tájékoztatás jövőbeli konferenciákról, hasonló rendezvényekről, képzési eseményekről és álláslehetőségekről.

Adatkezelés jogalapja

A felhasználó hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg és bármikor visszavonhat.

Adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, mely történhet a kiküldött levelekben található leiratkozás link használatával vagy az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail segítségével.

 

A konferencia nyílt estéjéhez kapcsolódó adatkezelés

Kezelt adatok köre

A nyílt este Résztvevőinek és Kapcsolattartóinak a nyílt estére történő jelentkezés során megadott adatai (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, érdeklődési körök).

Adatkezelés célja

A nyílt estén történő részvétellel kapcsolatos tájékoztatás és adminisztráció.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama

A konferencia nyílt estjének teljes lezárásáig, ideértve az utólagos értékeléseket és egyéb lezárási tevékenységeket.

Adatok megosztása támogatókkal

A Résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím, érdeklődési körök) a Szervezők a konferencia támogatókkal megoszthatják, amennyiben a Résztvevő

  • ehhez a regisztráció során hozzájárult,
  • vagy részt vesz a konferencia nyílt estjének keretein belül rendezett, a Szervező és/ vagy a konferencia támogatói által kezdeményezett, illetve bonyolított nyereményjátékon.

 

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok köre

A nyereményjáték regisztráció során megadott adatok (név, cégnév, beosztás, e-mail cím).

Adatkezelés célja

Részvétel a nyereményjáték sorsolásában és tájékoztatás az eredményekről.

Adatkezelés jogalapja

Szerződéses, mely a nyereményjátékban történő részvétellel jön létre.

Adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, mely történhet a kiküldött levelekben található leiratkozás link használatával vagy az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail segítségével.

Adatok megosztása támogatókkal

A Nyereményjátékban résztvevők kapcsolati adatait (név, cégnév, beosztás, e-mail cím) a Szervezők a konferencia szponzoraival megosztják, megoszthatják.