English

Data Governance keretrendszer implementáció a Raiffeisen Bank Hungarynél

A bankszektorban extrém módon felértékelődött a “jó” adat fogalma. Mind a belső mind a külső stakeholderek irányából egyre komolyabb az elvárás a megbízható, szervezett riportolás iránt. A data governance keretek kiépítésének igénye explicite megjelenik a hatósági előírásokban. Hatósági oldalról extra tőkekövetelményt jelenthet a nem megfelelő riportrendszer, míg belül helytelen üzleti/kockázatvállalási döntéseket eredményezhet a rendszer hiánya.
A Raiffeisen Bankban 2015 – ben kezdődött meg ennek a keretrendszernek a kialakítása. Megfogalmaztuk a fő pilléreket: szerepek, felelősségi körök, definíciós tár kialakítása, adatintegráció, silók megszűntetése. Bevonásra kerültek a fő stakeholderek: kockázati területek, pénzügyi területek és az IT. A program pontosítása és összbanki kommunikációja után, 2016 augusztus – szeptemberében indult el a project. Prezentációnk ezen az úton vezeti végig a hallgatóságot.

Zsarnóci Richárd
Raiffeisen